Local Social Aturuxo

Barbança, Galiza
A asociación Aturuxo está composta por veciñas e veciños de Boiro e da comarca que tras moito traballo conseguimos abrir un Local Social no noso concello para dinamizar o tecido asociativo e cultural. É un proxecto cuxos obxectivos son a dignificación e o espallamento da lingua e cultura galegas, a libre expresión e a dinamización social ante a desgaleguización que sofre o país en xeral e zona na que vivimos en concreto, loitar contra das inxustizas sociais... e ofrecer tamén unha alternativa lúdica á que nos ten acostumad@s esta sociedade de consumo.

quinta-feira, 9 de maio de 2013

Día das Letras Galegas no LS Aturuxo


Letras Galegas no Local Social Aturuxo
Obradoiro de poesía,recital, teatro, proxeccións...
17 de maio a partir das 19:00

Nenhum comentário:

Postar um comentário